وبلاگ-اخبار

پیشنهاد ویژه(فرصتی استثنایی جهت خرید مواد شیمیایی و تجهیزات آزمایشگاهی همراه با تسهیلات)

فروش ویژه مواد شیمیایی و تجهیزات آزمایشگاهی مال کالا  تخفیفات و تسهیلات ویژه ای جهت فروش مواد شیمیایی و تجهیزات آزمایشگاهی ...
0

خدمتی از مال‌کالا، تسهیلات برای پزشکان در خرید تجهیزات

وام خرید تجهیزات پزشکی - تسهیلات برای پزشکان در خرید تجهیزات - مشاوره دریافت تسهیلات پزشکی تسهیلات برای پزشکان در خرید تجهیزات ...
0