• رفراکتومتر

    رفراکتومتر دستی

    600,000 تومان
    به اندازه گیری میانگین ضریب شکست (nD) مواد مایع و جامد شفاف و نیمه شفاف رفراکتومتری گفته می شود. از خاصیت رفراکتومتری برای مشخص کردن خلوص مواد یا محلول استفاده می شود .  در پزشکی برای پی بردن به میزان اوره و پروتئین خون، میزان نمک موجود در آن و…
نمایش در هر صفحه :