وبلاگ

آزمایش غوطه وری

اندازه گیری نیروی فشار هیدرواستاتیک ; در این بخش به بیان آزمایش غوطه وری می پردازیم:

 

غوطه وری

 

هدف آزمایش:

هدف ازاين آزمايش بررسی روابط مربوط به محاسبه نيروی وارد بر يک سطح مستطيلی از طرف سيال ساکن و تعيين نقطه اثر آن
( مرکز فشار) می باشد .

 

تئوري آزمایش:

مرکز فشار نقطه اي است که نيروي ناشي از فشار آب در آن نقطهعمل مي کند.بنابراين ممان اين نيرو در مرکز فشار برابر ممان
کل نيروي گسترده روي سطح آب مي باشد

 

غوطه وریغوطه وری

شرح آزمایش:

ابتدا به شرح مختصري از دستگاه مي پردازيم:

دستگاه مطابق شکل از يک قطعه تفلوني ربع دايره اي تشکيل شده که داخل ظرفي محتوي سيال)آب( قرار دارد و تا ارتفاع دلخواه
مي تواند غوطه ور باشد. در محل مرکز قسمت ربع دايره اي قطعه به وسيله دو تيغه متصل به آن بر روي تکيه گاهي نصب مي شود
که مي تواند آزادانه حول اين تکيه گاه دوران نمايد. به محوري که دو تکيه گاه را به هم متصل مي کند بازوئي وصل شده
و در انتهاي بازو کفه اي آويزان ميشود که با قرار دادن وزنه بر روي اين کفه مقدار گشتاور ايجاد شده توسط نيروي هيدرواستاتيکي حول تکيه گاه را اندازه گيري مي کنند.

فشار کل ناشي از سيال بر روي سطوح خميده حول محور اتکاي هيچ مماني اعمال نميکند و ممان ايجاد شده فقط ناشي اغز فشار
سيال بر روي سطح مسطح غو طه ور ميباشد. هد آب به طور مستقيم بر روي صفحه مندرج در هر ارتفاع دلخواه قابل خواندن است.
دستگاه را بر روي پايه فلزي آن مستقر کنيد و به کمک پيچ هاي تنظيم آن را تراز نماييد. ابتدا بايد دستگاه را کاليبره
نمود .

نحوه کاليبره کردن دستگاه بدين صورت است که در شرايطيکه مخزن کاملا خالي از سيال است و نيز کفه انتهاي اهرم از
جاي خود خارج گرديده وزنه اي را که در انتهاي اهرم نصب شده ومي تواند بر روي آن عقب و جلو برود را آنقدر جا بجا مي
کنيم تا سوزن هاي شاخص تعادل روبروي هم و اهرم در حالت افقيقرار گيرد. در چنين حالتي دستگاه کاليبره و براي آزمايش
آماده شده است.

 

غوطه وری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *