نمایش 1–8 از 127 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

ترازو Analytical مدل DV215CD ساخت کمپانی Ohaus سوئیس

ظرفیت 81 گرم با دقت 0.00001 گرم کالیبراسیون تمام اتوماتیک داخلی Auto-Internal Cal

ترازو Analytical مدل DV215CD ساخت کمپانی Ohaus سوئیس

ظرفیت 210 گرم با دقت 0.0001 گرم کالیبراسیون تمام اتوماتیک داخلی Auto-Internal Cal

ترازو Analytical مدل M214Ai ساخت کمپانی Bel Engineering ایتالیا

ظرفیت 210 گرم با دقت 0.0001 گرم کالیبراسیون تمام اتوماتیک داخلی Auto-Internal Cal

ترازو Analytical مدل M254Ai ساخت کمپانی Bel Engineering ایتالیا

ظرفیت 250 گرم با دقت 0.0001 گرم کالیبراسیون تمام اتوماتیک داخلی Auto-Internal Cal

ترازو Analytical مدل MG254Ai ساخت کمپانی Bel Engineering ایتالیا

ظرفیت 250 گرم با دقت 0.0001 گرم کالیبراسیون تمام اتوماتیک داخلی Auto-Internal Cal

ترازو Analytical مدل MG254Ai-M ساخت کمپانی Bel Engineering ایتالیا

ظرفیت 250 گرم با دقت 0.0001 گرم کالیبراسیون تمام اتوماتیک داخلی Auto-Internal Cal. دارای صحت آخرین رقم اندازه گیری شده

ترازو Analytical مدل MG314Ai ساخت کمپانی Bel Engineering ایتالیا

ظرفیت 310 گرم با دقت 0.0001 گرم کالیبراسیون تمام اتوماتیک داخلی Auto-Internal Cal