نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

پتاسیم هیدروژن فتالات MERCK

جهت استعلام موجودی و قیمت این محصول با شماره واتس اپ ما در ارتباط باشید.پتاسیم هیدروژن فتالات  در دمای اتاق پایدار بوده و بصورت محلول در آب و کمی محلول در الکل می باشد.

کاربرد ماده پتاسیم هیدروژن فتالات:

بعنوان تیتراسیون در محیط آزمایشگاه مورد استفاده قرار می گیردKHP کمی اسیدی است ، و اغلب به عنوان یک استاندارد اصلی برای تیتراسیون اسیدپاشی مورد استفاده قرار می گیرد زیرا این ماده جامد و با ثبات در هوا است و وزن گیری دقیق آن را آسان می کند.از آن به عنوان استاندارد اصلی برای کالیبراسیون pH متر استفاده می شود زیرا علاوه بر خواصی که فقط ذکر شد ، pH آن در محلول بسیار پایدار استKHP می تواند به عنوان یک عامل بافر در ترکیب با اسید هیدروکلریک (HCl) یا هیدروکسید سدیم (NaOH) بسته به این که pH باتری در چه طرفی باشد استفاده شود.به عنوان یک استاندارد حرارتی در آنالیز گرماسنجی استفاده می شودیک استاندارد مفید برای تست کل کربن آلی (TOC) است.