• کاغذ PH طلقی

  کاغذ PH طلقی 1-14 طرح MERCK

  50,000 تومان
  به دلیل نوسانات قیمت، لطفا قیمت نهایی چک شود. پی‌اچ یا پ هاش به انگلیسی: pH، مخفف potential of hydrogen) ) یک کمیت لگاریتمی است که میزان اسیدی یا بازی بودن مواد را مشخص می‌کند. بیشتر آبزیان فقط در پی‌اچ بین ۵ تا ۹ زنده می‌مانند. کاغذ پی اچ رولی یک معرف پی اچ بسیار کاربردی…
 • کاغذ PH رولی

  کاغذ PH رولی 1-10 طرح MERCK

  25,000 تومان
  به دلیل نوسانات قیمت، لطفا قیمت نهایی چک شود. پی‌اچ یا پ هاش به انگلیسی: pH، مخفف potential of hydrogen) ) یک کمیت لگاریتمی است که میزان اسیدی یا بازی بودن مواد را مشخص می‌کند. بیشتر آبزیان فقط در پی‌اچ بین ۵ تا ۹ زنده می‌مانند. کاغذ پی اچ رولی یک معرف پی اچ بسیار کاربردی…
 • کاغذ PH دفترچه ای

  کاغذ PH دفترچه ای 1-14 سبز (چین)

  15,000 تومان
  به دلیل نوسانات قیمت، لطفا قیمت نهایی چک شود.           پی‌اچ یا پ هاش به انگلیسی: pH، مخفف potential of hydrogen) ) یک کمیت لگاریتمی است که میزان اسیدی یا بازی بودن مواد را مشخص می‌کند. بیشتر آبزیان فقط در پی‌اچ بین ۵ تا ۹ زنده می‌مانند. کاغذ پی اچ رولی یک…
 • کاغذ PH جعبه آبی

  کاغذ PH جعبه آبی 1-14 (چین)

  20,000 تومان
  به دلیل نوسانات قیمت، لطفا قیمت نهایی چک شود. پی‌اچ یا پ هاش به انگلیسی: pH، مخفف potential of hydrogen) ) یک کمیت لگاریتمی است که میزان اسیدی یا بازی بودن مواد را مشخص می‌کند. بیشتر آبزیان فقط در پی‌اچ بین ۵ تا ۹ زنده می‌مانند. کاغذ پی اچ رولی یک معرف پی اچ بسیار کاربردی…
 • کاغذ PH

  کاغذ PH 0.5-9.0 (چین)

  15,000 تومان
  به دلیل نوسانات قیمت، لطفا قیمت نهایی چک شود. پی‌اچ یا پ هاش به انگلیسی: pH، مخفف potential of hydrogen) ) یک کمیت لگاریتمی است که میزان اسیدی یا بازی بودن مواد را مشخص می‌کند. بیشتر آبزیان فقط در پی‌اچ بین ۵ تا ۹ زنده می‌مانند. کاغذ پی اچ رولی یک معرف پی اچ بسیار کاربردی…
نمایش در هر صفحه :