نمایش 1–28 از 11287 نتیجه

سیلیکو تنگستیک اسید |Cilico tungstic acid

برای استعلام قیمت و موجودی از طریق واتس اپ با ما در ارتباط باشید.

مقدار :5gبرند کشور Riedel (استرالیا) 

آلیزارین زرد|Alizarin yellow

برای استعلام قیمت و موجودی از طریق واتس اپ با ما در ارتباط باشید.

مقدار :10gبرند کشور Panreac (اسپانیا) 

سدیم یدید|Sodium iodide

برای استعلام قیمت و موجودی از طریق واتس اپ با ما در ارتباط باشید.

مقدار :50gآرت نامبر:481163برند کشور Carlo Erba (ایتالیا) 

سیلور سولفات|Silver Sulfat

برای استعلام قیمت و موجودی از طریق واتس اپ با ما در ارتباط باشید.

مقدار :25gبرند کشور Scarlo (ایتالیا) 

کواکس ایندول|Covacs indole

برای استعلام قیمت و موجودی از طریق واتس اپ با ما در ارتباط باشید.

مقدار :25mlبرند کشور QUE LAB(کانادا) 

قرص (pbc)|pbs tablets

برای استعلام قیمت و موجودی از طریق واتس اپ با ما در ارتباط باشید.

مقدار :عددی100برند کشور سوئد 

قرص رینگر|ringer tab

برای استعلام قیمت و موجودی از طریق واتس اپ با ما در ارتباط باشید.

مقدار :عددی100برند کشور سوئد 

لیستریا پالیم آگار|listeria paleam agar

برای استعلام قیمت و موجودی از طریق واتس اپ با ما در ارتباط باشید.

iso 11290مقدار :500 

ناتریانت آگار 1622|natrient agar 1622

برای استعلام قیمت و موجودی از طریق واتس اپ با ما در ارتباط باشید.

مقدار :500 

سترامین|cetrimid

برای استعلام قیمت و موجودی از طریق واتس اپ با ما در ارتباط باشید.

مقدار :100برند کشور انگلیس

اسپن 80|span 80

برای استعلام قیمت و موجودی از طریق واتس اپ با ما در ارتباط باشید.

مقدار :500ccبرند کشور uni-chem (هند)

پلی اتیلن گلایکل 200|polyethylene glycol 200

برای استعلام قیمت و موجودی از طریق واتس اپ با ما در ارتباط باشید.

مقدار :500ccبرند کشور uni-chem (هند)

4متیل-2پنتانون| 4methyl-2pentanone

برای استعلام قیمت و موجودی از طریق واتس اپ با ما در ارتباط باشید.

مقدار :500cc 

لاتکس|latex

برای استعلام قیمت و موجودی از طریق واتس اپ با ما در ارتباط باشید.

مقدار :250ml 

1 – برموبوتان|1- bromobutane

برای استعلام قیمت و موجودی از طریق واتس اپ با ما در ارتباط باشید.

مقدار :500cc 

آمونیوم آهن 2 سولفات 6 آبه|ammonium iron (II) sulfate hexahydrate 

برای استعلام قیمت و موجودی از طریق واتس اپ با ما در ارتباط باشید.

مقدار :500 

مس 2 استات تک آبه|Copper 2 acetate monohydrate

برای استعلام قیمت و موجودی از طریق واتس اپ با ما در ارتباط باشید.

مقدار :500 

روی سولفات هپتا هیدرات|zinc sulfate heptahydrate

برای استعلام قیمت و موجودی از طریق واتس اپ با ما در ارتباط باشید.

مقدار :500 

منیزیم سولفات هپتا هیدرات |mangnesium sulfate hepta hydrate

برای استعلام قیمت و موجودی از طریق واتس اپ با ما در ارتباط باشید.

مقدار :500 

سدیم استات 3 آبه|Sodium acetate trihydrate

برای استعلام قیمت و موجودی از طریق واتس اپ با ما در ارتباط باشید.

مقدار :500-100 

سدیم تیو سولفات پنج آبه|sodium thiosulfate pentahydrate

برای استعلام قیمت و موجودی از طریق واتس اپ با ما در ارتباط باشید.

مقدار :500 

سدیم پیروسولفات |sodium pyrosulfit

برای استعلام قیمت و موجودی از طریق واتس اپ با ما در ارتباط باشید.

مقدار :500 

بوراکس 10 آبه|Borax 10 water

برای استعلام قیمت و موجودی از طریق واتس اپ با ما در ارتباط باشید.

مقدار :500 

پودر فلز روی|zinc metal poweder

برای استعلام قیمت و موجودی از طریق واتس اپ با ما در ارتباط باشید.

مقدار :500برند کشور uni-chem (هند)

پتاسیم هیدروکسید|Potassium hydroxide

برای استعلام قیمت و موجودی از طریق واتس اپ با ما در ارتباط باشید.

مقدار :1kgبرند کشور scp (انگلیس)

پتاسیم کربنات بی آب|Anhydrous potassium carbonate

برای استعلام قیمت و موجودی از طریق واتس اپ با ما در ارتباط باشید.

مقدار :500برند کشور scp (انگلیس)