وبلاگ

انواع دماسنج و کاربرد آنها

انواع دماسنج و کارد آنها

دماسنج وسیله ای است که از آن برای سنجش دما استفاده می کنند.

در این بخش به معرفی انواع دما سنج و کاربرد آنها می پردازیم:

 

انواع دماسنج و کارد آنها

 

انواع دما سنج :

ترمومتر پزشکي

ترمومتر پزشکي ، اين گرماسنج جهت اندازه گرفتن حرارت بدن بکار مي رود.

پيرومتر يا ترموالکتريک

ترمومتر ديگري در صنايع بکار ميرود بنام : پيرومتر يا ترموالکتريک – اساس اين ترمومتر بر اين خاصيت

است که اگر فصل مشترک دو سيم فلزي مختلف را حرارت دهيم جريان برق در آنها برقرار ميشود

دما سنج گازي

جنس ، ساختمان ، و ابعاد دماسنج در ادارات و موسسات مختلف سراسر دنيا که اين دستگاه را به کار مي‌برند.

تفاوت دارد و به طبيعت گاز و گستره دمايي که دماسنج براي آن در نظر گرفته شده است، بستگي دارد.

دماسنج مايعي

عمدتا اين نوع دماسنج را بعنوان دماسنجهاي جيوه اي يا الکلي مي شناسيم. ساختمان اين نوع دماسنجها
از يک مخزن مايع و يک لوله مويين تشکيل شده که مايع درون مخزن در اثر انبساط از لوله مويين بالا رفته
و دماي متناسب را نشان ميدهد.

دماسنج انبساط سيال

اين نوع دماسنج يکي از باصرفه ترين ، رايج ترين و تطبيق پذير ترين وسايل اندازگيري دما در صنعت مي باشد.

دماسنج الکتريکي

اين نوع دماسنجها اصولا کاربردهاي فراواني در صنعت داشته و قادرند از دماهاي پايين تا دماهاي

بسيار بالا را اندازه گيري نمايند.که عمدتا بصورت مقاومتي و ترموکوپل هستند.

– دماسنج با مقاومت الکتريکي:

دماسنج مقاومتي به صورت يک سيم بلند و ظريف است، معمولا آن را به دور يک قاب نازک مي‌پيچند

تا از فشار ناشي از تغيير طول سيم که در اثر انقباض آن در موقع سرد شدن پيش مي‌آيد، جلوگيري کند.

دما سنج

کاربرد دما سنج الکتریکی

دماسنج کريستال کوارتز

يک روش جديد و بسيار دقيق اندازه گيري دما بر مبناي حساسيت فرکانس تشديد کريستال کوارتز

به تغيير دما استوار است .وقتي از زاويه برش مناسب براي کريستال استفاد شود، يک تطابق کاملا

خطي ميان فرکانس و دما برقرار ميگردد.

دمانگاري کريستال مايع

کريستالهاي مايع خميري ، که از استرهاي کلسترول ساخته شده اند پاسخ جالبي به دما از خود نشان مي دهند .

در يک گستره تکرار پذير دما ، کريستال مايع همه رنگهاي طيف رنگي را از خود آشکار مي سازد.

ترموکوپل

ترموکوپل وسيله ديگري است که براي اندازه‌ گيري دما مورد استفاده قرار مي‌گيرد. در اين نوع دماسنج از خاصيت انبساط و انقباض اجسام جامد استفاده مي‌گردد. گستره يک ترموکوپل بستگي به موادي دارد که ترموکوپل. از ان ساخته شده است

انواع دماسنج هاي مورد استفاده در هواشناسي

-دماسنج معمولي استاندارد(Thermometer)

اين دماسنج يك لوله بسيار باريك شيشه اي مسدود است كه در انتهاي آن محفظه اي تعبيه و از جيوه يا الكل پر شده است. در داخل لوله دماسنج خلاء كامل وجود دارد.

-دماسنج حداكثر (Maximum Thermometer)
-دماسنج حداقل (Minimum Thermometer)
-دماسنج حداقل – حداكثر(Max- Thermometer)

-دمانگار (Thermograph)

آذرسنج (Optical Pyrometer)

اين نوع دماسنج که به آن دماسنج غير تماسي هم گفته مي شود ، بر پايه رنگ نور انتشار يافته از جسم بوده که در نهايت دماي جسم مورد نظر را براساس را اندازه گيري ميکنيم .

آذرسنج ثبت گر و کنترلگر

در اغلب تأسيسات صنعتي، تنها نشان دادن دما توسط دستگاه کافي نيست و بايد با قراردادن يک قلم متحرک به جاي عقربه پتانسيل سنج دما را ثبت کرد. اين دستگاه آذرسنج ثبتگر نام دارد.

آذرسنج تابشي

اصول کارکرد آذرسنج تابشي بر پايه يک منبع تابشي استاندارد به نام جسم سياه يا تابشگر کامل قرار دارد. تابشگر کامل، جسمي فرضي است که کليه پرتوهاي تابيده به خود را جذب مي کند. در دمايي يکسان، چنين جسمي سريعتر از هر جسم ديگر از خود انرژي مي تابد.

آذر سنج نوري

ابزار تشريح شده در قسمت قبل که به تمام طول موجهاي تابش پاسخ مي دهد آذر سنج تابشي نام دارد.آذر سنج نوري، دما را از طريق مقايسه درخشندگي نور گسيل شده توسط منبع، با نور گسيل شده از يک منبع استاندارد، اندازه مي گيرد. براي سهولت مقايسه رنگها، يک فيلتر قرمز که تنها طول موج پرتو قرمز را عبور ميدهد به کار مي رود.

 

یک نظر در “انواع دماسنج و کاربرد آنها

دیدگاهتان را بنویسید