نمایش یک نتیجه

شیر گاز کنترل هود – محصول شرکت Feratelli crevola ایتالیا

شیر گاز کنترل هود از بیرون برای نصب از بیرون هود برای خروجی داخل هود می باشد . آلیاژ بکار