نمایش 1–28 از 595 نتیجه

ال-هیستیدین مونوهیدروکلرید|L-Histidinmonohydrocholorido (monohydrate)

برای استعلام قیمت و موجودی از طریق واتس اپ با ما در ارتباط باشید.

مقدار : 25grآرت نامبر :4350

4-نیتروفنول|4-Nitrophenol

برای استعلام قیمت و موجودی از طریق واتس اپ با ما در ارتباط باشید.

مقدار : 25grآرت نامبر :106798

ال-تیوزین|L – Tyosin

برای استعلام قیمت و موجودی از طریق واتس اپ با ما در ارتباط باشید.

مقدار : 25grآرت نامبر :8371

سرب (IV) اکسید|lead (IV) oxide

برای استعلام قیمت و موجودی از طریق واتس اپ با ما در ارتباط باشید.

مقدار : 100grآرت نامبر :107406

گلیسیرین فسفوریک|iron glycerin phosphoricum solubile

برای استعلام قیمت و موجودی از طریق واتس اپ با ما در ارتباط باشید.

مقدار : 100grآرت نامبر :4121

کادمیوم جادا فوم|Cadmium jodafum

برای استعلام قیمت و موجودی از طریق واتس اپ با ما در ارتباط باشید.

مقدار : 100grآرت نامبر :2012

تیمول فتالئین| Thymol Phetalein

برای استعلام قیمت و موجودی از طریق واتس اپ با ما در ارتباط باشید.

مقدار : 25grآرت نامبر :8175

فنول سولفان فتالئین| Phenol sulfon phetalein

برای استعلام قیمت و موجودی از طریق واتس اپ با ما در ارتباط باشید.

مقدار : 5grآرت نامبر :7241

آمونیوم مولیدات تترا هیدرات | ammonium molybdate tetrahydrate

برای استعلام قیمت و موجودی از طریق واتس اپ با ما در ارتباط باشید.

مقدار : 250آرت نامبر :101182

سرب 2 اکسید| lead 2 Oxid

برای استعلام قیمت و موجودی از طریق واتس اپ با ما در ارتباط باشید.

مقدار : 250grآرت نامبر :107401

آهن 3 کلرید هگزا هیدرات|iron 3 chloride hexahydrate

برای استعلام قیمت و موجودی از طریق واتس اپ با ما در ارتباط باشید.

مقدار : 250grآرت نامبر :103943

سدیم کلراید| Sodium chloride

برای استعلام قیمت و موجودی از طریق واتس اپ با ما در ارتباط باشید.

مقدار : 1kgآرت نامبر :106400

ال-آرژینین| l-arginin

برای استعلام قیمت و موجودی از طریق واتس اپ با ما در ارتباط باشید.

مقدار : 100آرت نامبر :1542

هیدروکسیل آمین هیدروکلراید| hydroxyl ammonium chloride

برای استعلام قیمت و موجودی از طریق واتس اپ با ما در ارتباط باشید.

مقدار : 250grآرت نامبر :822324

آهن 3 اکسید| iron 3 oxide

برای استعلام قیمت و موجودی از طریق واتس اپ با ما در ارتباط باشید.

مقدار : 100آرت نامبر :102924

روی| zinc

برای استعلام قیمت و موجودی از طریق واتس اپ با ما در ارتباط باشید.

مقدار : 1kgآرت نامبر :8774

ائوزین جی| Eosine G

برای استعلام قیمت و موجودی از طریق واتس اپ با ما در ارتباط باشید.

مقدار : 25grآرت نامبر :115995

سدیم متا آرسنیک| sodium meta arsenic

برای استعلام قیمت و موجودی از طریق واتس اپ با ما در ارتباط باشید.

مقدار : 100آرت نامبر :s7400

دی ای ام| DEM

برای استعلام قیمت و موجودی از طریق واتس اپ با ما در ارتباط باشید.

مقدار : 1grآرت نامبر :d-5523

 gram s carbol gentian

برای استعلام قیمت و موجودی از طریق واتس اپ با ما در ارتباط باشید.

مقدار : 500ccآرت نامبر :9216،9218

لاکتیک اسید 90%| lactic acid 90%

برای استعلام قیمت و موجودی از طریق واتس اپ با ما در ارتباط باشید.

مقدار : 1000mlآرت نامبر :366

سدیم استات بی آب| sodium acetate anhydros

برای استعلام قیمت و موجودی از طریق واتس اپ با ما در ارتباط باشید.

مقدار : 250grآرت نامبر :106268

پلی وینیل پیرولیدون|polyvinylpyrrolidone 25

برای استعلام قیمت و موجودی از طریق واتس اپ با ما در ارتباط باشید.

مقدار : 100grآرت نامبر :107443

دی ال- مالیک اسید| dl-mandelic acid

برای استعلام قیمت و موجودی از طریق واتس اپ با ما در ارتباط باشید.

مقدار : 250grآرت نامبر :382،806913

2- نیتروفنول|2-nitrophenol

برای استعلام قیمت و موجودی از طریق واتس اپ با ما در ارتباط باشید.

مقدار : 100grآرت نامبر :806790

1،5- دی فنیل کاربازید | 1,5-Diphenylcarbazide

برای استعلام قیمت و موجودی از طریق واتس اپ با ما در ارتباط باشید.

مقدار : 250grآرت نامبر : 3091

بنزن سولفونیک اسید | Benzene sulfonic acid

برای استعلام قیمت و موجودی از طریق واتس اپ با ما در ارتباط باشید.

مقدار : 250grآرت نامبر : 800468

نئو فوشین | new fuchin

برای استعلام قیمت و موجودی از طریق واتس اپ با ما در ارتباط باشید.

مقدار : 100grآرت نامبر : 4040