نمایش 1–28 از 159 نتیجه

آنیلین بسته 1 لیتری محصول Merck آلمان

1,890,000 تومان
آنیلین یک ترکیب آلی است که فرمول شیمیایی آن C6H5NH2 می باشد. برای تولید این ماده ابتدا بنزن به نیتروبنزن

نانو پودر بور بسته 100 گرمی محصول چین

195,000 تومان
نانو ذرات ، ذرات بسیار ریزی از مواد غیر معدنی هستند که اندازه ی آن ها بین 1 تا 100

نانو کلوئید سلنیوم (Se) بسته 1 لیتری محصول US-NANO امریکا

390,000 تومان
نانو ذرات ، ذرات بسیار ریزی از مواد غیر معدنی هستند که اندازه ی آن ها بین 1 تا 100

نانو پودر سلنیوم (Se) بسته 25 گرمی محصول US-NANO امریکا

520,000 تومان
نانو ذرات ، ذرات بسیار ریزی از مواد غیر معدنی هستند که اندازه ی آن ها بین 1 تا 100

نانو پودر سلنیوم (Se) بسته 10 گرمی محصول US-NANO امریکا

260,000 تومان
نانو ذرات ، ذرات بسیار ریزی از مواد غیر معدنی هستند که اندازه ی آن ها بین 1 تا 100

نانو کلوئید آهن (Fe) بسته 1لیتری محصول US-NANO امریکا

260,000 تومان
نانو ذرات ، ذرات بسیار ریزی از مواد غیر معدنی هستند که اندازه ی آن ها بین 1 تا 100

نانو پودر آهن (Fe) بسته 10 گرمی محصول هند

650,000 تومان
نانو ذرات ، ذرات بسیار ریزی از مواد غیر معدنی هستند که اندازه ی آن ها بین 1 تا 100

نانو کلوئید مس (Cu) بسته 1 لیتری محصول US-NANO امریکا

260,000 تومان
نانو ذرات ، ذرات بسیار ریزی از مواد غیر معدنی هستند که اندازه ی آن ها بین 1 تا 100

نانو پودر مس (Cu) بسته 10 گرمی محصول هند

650,000 تومان
نانو ذرات ، ذرات بسیار ریزی از مواد غیر معدنی هستند که اندازه ی آن ها بین 1 تا 100

نانو پودر مس (Cu) بسته 5 گرمی محصول هند

325,000 تومان
نانو ذرات ، ذرات بسیار ریزی از مواد غیر معدنی هستند که اندازه ی آن ها بین 1 تا 100

نانو فیبر کربنی، بسته 25 گرمی محصول US-NANO امریکا

1,040,000 تومان
نانو ذرات ، ذرات بسیار ریزی از مواد غیر معدنی هستند که اندازه ی آن ها بین 1 تا 100

نانو فیبر کربنی، بسته 10 گرمی محصول US-NANO امریکا

520,000 تومان
نانو ذرات ، ذرات بسیار ریزی از مواد غیر معدنی هستند که اندازه ی آن ها بین 1 تا 100

نانو اکسید نیکل NiO بسته 25 گرمی محصول US-NANO امریکا

585,000 تومان
نانو ذرات ، ذرات بسیار ریزی از مواد غیر معدنی هستند که اندازه ی آن ها بین 1 تا 100

نانو پودر اکسید قلع Nano SnO2بسته 25 گرمی محصول US-NANO امریکا

585,000 تومان
نانو ذرات ، ذرات بسیار ریزی از مواد غیر معدنی هستند که اندازه ی آن ها بین 1 تا 100

نانو پودر کربید وانادیوم Nano VC بسته 25 گرمی محصول US-NANO امریکا

650,000 تومان
نانو ذرات ، ذرات بسیار ریزی از مواد غیر معدنی هستند که اندازه ی آن ها بین 1 تا 100

نانو پودر اکسید کبالت Nano Co2O3 بسته 25 گرمی محصول Nanoshel امریکا

975,000 تومان
نانو ذرات ، ذرات بسیار ریزی از مواد غیر معدنی هستند که اندازه ی آن ها بین 1 تا 100

نانو پودر اکسید کبالت Nano Co3O4 بسته 25 گرمی محصول Nanoshel امریکا

975,000 تومان
نانو ذرات ، ذرات بسیار ریزی از مواد غیر معدنی هستند که اندازه ی آن ها بین 1 تا 100

نانو پودر اکسید کروم Nano Cr2O3 بسته 25 گرمی محصول هند

585,000 تومان
نانو ذرات ، ذرات بسیار ریزی از مواد غیر معدنی هستند که اندازه ی آن ها بین 1 تا 100

نانو پودر کیتوسان (Chitosan) بسته 100 گرمی محصول Sigma-Aldrich

8,000,000 تومان
نانو ذرات ، ذرات بسیار ریزی از مواد غیر معدنی هستند که اندازه ی آن ها بین 1 تا 100

نانو پودر کربید بور (B4C) بسته 25 گرمی محصول Nanoshel امریکا

975,000 تومان
نانو ذرات ، ذرات بسیار ریزی از مواد غیر معدنی هستند که اندازه ی آن ها بین 1 تا 100

نانو پودر اکسید مولیبدن (MoO3) بسته 25 گرمی محصول Nanoshel امریکا

715,000 تومان
نانو ذرات ، ذرات بسیار ریزی از مواد غیر معدنی هستند که اندازه ی آن ها بین 1 تا 100

نانو پودر اکسید منگنز (MnO2) بسته 25 گرمی محصول آمریکا

650,000 تومان
اکسید منگنز منگنز به دلايل اقتصادي و داشتن ویژگی های فيزيكی و ساختاری به عنوان يكي از فلزات مهم که

نانو پودر اسپینل آلومینات منیزیم (MgAl2O4) بسته 25 گرمی محصول آمریکا

4,550,000 تومان
منیزیم (به انگلیسی: Magnesium) فلزی است به رنگ سفید یا نقره‌ای با نشان شیمیایی Mg، عدد اتمی ۱۲، وزن اتمی