نمایش یک نتیجه

نفتول 2 – β-naphthol

780,000 تومان
نفتول 2 یک جامد بلوری بلورین فلورسنت با فرمول C₁₀H₇OH می باشد.نفتول ها همولوگ های نفتالین فنول هستند، اما واکنش پذیرتر هستند.نفتولها همولوگهای نفتالین فنول هستند.

کاربرد نفتول:

  1. این ماده دارای چندین کاربرد مختلف از جمله رنگ ها، رنگدانه ها، چربی ها، روغن ها، حشره کش ها، سنتز قارچ کش ها و آنتی اکسیدان ها برای لاستیک استفاده می شود.
  2. 2-نفتول بوی ملایمی دارد.
  3. این ماده فرار نیست و به طور متوسط ​​در آب حل می شود.
  4. مشابه این بو در دود چوب و دود ناشی از سوختن لاستیک شناسایی شده است.
  5. نفتول در رنگ ها و رنگدانه ها و سایر مواد شیمیایی استفاده می شود.
  6. این برای تولید داروها، به ویژه تولینافات ضد قارچی، ناپروکسن و نافیلین، و عطر استفاده می شود.
  7. همچنین در صنایع لاستیکی سازی استفاده می شود.
  8. اگر 2-نفتول به محیط زیست آزاد شود، آن در هوا تخریب می شود و به وسیله نور خورشید شکسته می شود.