نمایش دادن همه 6 نتیجه

آتل آلومینیومی انگشت با فوم فشرده 12 عددی سایز L – طب و صنعت

456,000 تومان
آخرین بروزرسانی قیمت این محصول تیر ماه سال 1402 می باشد.این محصول از آتل آماده آلومینیومی به ضخامت 1mm و فوم فشرده تشکیل شده استاز آن برای جلوگیری از حرکت اضافه انگشت آسیب دیده استفاده میکنند.

موارد استفاده از آتل آلومینیومی انگشت:

این محصول هنگام آسیب دیدگی ، در رفتگی ، کشیدگی تاندون یا لیگامان های انگشت مورد استفاده قرار میگیرد.این محصول باعث ازبین رفتن یا کاهش تورم ، درد و خشکی اعضای داخلی می شود.برای استفاده از اتل حتما با پزشک معالج خود مشورت کنید.شما عزیزان می توانید برای استعلام موجودی، اطلاع از قیمت،ثبت سفارش و یا دریافت مشاوره خرید با شماره 09358544377 در ارتباط باشید.

آتل انگشت پا – محصول شرکت طب و صنعت

252,000 تومان
آخرین بروزرسانی قیمت این محصول تیر ماه سال 1402 می باشد.

موارد استفاده از آتل انگشت پا طب و صنعت:

در هنگام در رفتگی ، یا شکستگی و یا حتی ضرب دیدگی انگشتان پا مورد استفاده قرار می گیرددر صورت کشیدگی و پارگی تاندون ها و لیگامان های انگشت پا استفاده می شودپس از عمل جراحی انگشتان با تجویز پزشک قابل استفاده استفشار وارده به انگشت آسیب دیده را کاهش می دهددرد و التهاب را کاهش می دهدکشور تولید کننده : ایرانشما عزیزان م یتوانید برای استعلام موجودی، اطلاع از قیمت ، ثبت سفارش و یا دریافت مشاوره خرید رایگان با شماره واتساپ 09358544377 در ارتباط باشید.

آتل انگشت دست – محصول شرکت طب و صنعت

252,000 تومان
آخرین بروزرسانی قیمت این محصول تیر ماه سال 1402 می باشد.

موارد استفاده و ویژگی های  آتل انگشت دست:

درمواقعی که انگشت دست دچار شکستگی، دررفتگی و یا ضرب دیدگی شود می توان از آن استفاده کرداین آتل پس از عمل جراحی دست و پا باتوجه به تجویز و تشخیص پزشک قابل استفاده استزمانی که انگشت دست دچار پارگی و کشیدگی تاندون و لیگامان شود نیز می توان از این آتل استفاده کردقابل شستشو است و حداقل یکبار با آب سرد و صابون شسته شودتک سایز و قابل تنظیم استشما عزیزان می توانید برای استعلام موجودی و اطلاع از قیمت به شماره واتساپ09358544377 پیام ارسال نمایید.

آتل آلومینیومی انگشت(با فوم فشرده) 12 عددی سایز S – محصول شرکت طب و صنعت

456,000 تومان
آخرین بروزرسانی قیمت این محصول تیر ماه سال 1402 می باشد.آتل آلومینیومی انگشت با فوم فشرده برای جلوگیری از حرکت اضافه انگشت استفاده می شوداین محصول از آتل آماده آلومینیومی به ضخامت 1mm و فوم فشرده تشکیل شده است

موارد استفاده :

در هنگام آسیب دیدگی ، در رفتگی ، کشیدگی تاندون یا لیگامان های انگشت استفاده می شوداین محصول تورم ، درد و خشکی اعضای داخلی را کاهش می دهد و ازبین می برداستفاده از این محصول حتما باید با نظر پزشک صورت گیردشما عزیزان می توانید برای استعلام موجودی، اطلاع از قیمت، ثبت سفارش و یا دریافت مشاوره خرید رایگان با شماره 09358544377 در ارتباط باشید.

اسپلینت انگشت تک سایز – محصول شرکت طب و صنعت

150,000 تومان
آخرین بروزرسانی قیمت این محصول تیر ماه سال 1402 می باشد.

ویژگی ها و موارد استفاده از اسپلینت انگشت»

این محصول تک سایز استقابل تنظیم است و قابلیت شکل پذیری دارداز آن به عنوان آتل نگهدارنده یا محافظت از پین های داخلی استفاده می شودبرای دفرمیتی های انگشتان دست استفاده می شودبرای شکستگی و در رفتگی دست استفاده می شودهمچنین برای پارگی و کشیدگی تاندون و لیگامان انگشت استفاده می شوداین محصول ساخت کشور ایران استشما عزیزان می توانید برای استعلام موجودی، ثبت سفارش ، اطلاع از قیمت و یا دریافت مشاوره خرید رایگان ازطریق واتساپ با شماره 09358544377 با مشاورین ما در ارتباط باشید.

آتل آماده انگشت (با فوم فشرده) در سایزهای مختلف – محصول شرکت طب و صنعت

148,000 تومان
آخرین بروزرسانی قیمت این محصول تیر ماه سال 1402 می باشد.

موارد استفاده از آتل آماده انگشت:

درهنگام پارگی و کشیدگی تاندون و لیگامان ها،دررفتگی و شکستگی استخوان هاو مفاصل انگشتان دست مورد استفاده قرار می گیردبا تجویز پزشک پس از عمل جراحی به عنوان آتل نگهدارنده یا محافظت کننده از پین های داخلی میتواند مورد استفاده قرارگیردهنگام ابتلا به دفرمیتی انگشت می توان ازآن استفاده کردنکات مهم :اندازه آن را متناسب با اندازه انگشت و نظر پزشک تهیه کنیدتنظیم زاویه و مقدار فشار نگهدارنده باید با نظر پزشک صورت گیردشما می توانید برای اطلاع از قیمت و استعلام موجودی به شماره واتساپ 09358544377 پیام ارسال نمایید