نمایش یک نتیجه

بیلی روبین – Bilirubin

2,900,000 تومان
بیلی روبین یک رنگدانه‌ی زرد است که در خون و مدفوع همه وجود دارد.میزان آن در بدن به وسیله آزمایش خون مشخص می شود.گاهی کبد نمی‌تواند بیلی روبین بدن را پردازش کند.این امر در نتیجه‌ افزایش بیلی روبین، انسداد یا التهاب کبد رخ می‌ دهد.بیلی‌روبین بسیار شبیه به رنگ‌دانه یا پیگمنتی به‌نام فیکوبیلین (phycobilin) است که توسط برخی از جلبک‌ها برای جذب انرژی نور استفاده می‌شود و حاوی یک زنجیره باز از چهار حلقه پیرولیک می‌باشد. از این پدیده ایزومری شدن در برابر نور امروزه استفاده‌های بسیاری می‌شود. یکی از کاربردهای آن, فتوتراپی(درمان توسط نور) در زردی نوزادان می باشد.