نمایش یک نتیجه

اسپکترومتر مادون قرمز- فوریه(FT-IR)

ابلیت شناسایی نوع پیوندهای شیمیایی ترکیبات آلی دارای صحت و دقت بسیار بالا قابلیت اتصال به کامپیوتر مناسب برای انواع نمونه های جامد، مایع، پودری و گازی