نمایش یک نتیجه

آلومینیوم سولفات – زاج سفید قطران شیمی Aluminum sulfate

مشخصات آلومینیوم سولفات قطران شیمی :

سولفات آلومینیوم یک ترکیب سفید رنگ با قابلیت انحلال بسیار بالا در آب می باشد .پس از اکسید آلومینیوم دومین ترکیب پر مصرف آلومینیوم در صنعت می باشد.این ماده پس از اکسید آلومینیوم دومین ترکیب پر مصرف از عنصر آلومینیوم است .این ماده به دلیل علت ارزان بودن ، حلالیت زیاد و قدرت اسیدی بالا برای اسیدی کردن خاک بسیار به کار برده می شود .
نام مواد شیمیاییحجمقیمت
آلومینیوم سولفات500 گرم