نمایش یک نتیجه

آلومینیوم کلراید قطران شیمی Aluminum chloride

مشخصات آلومینیوم کلراید قطران شیمی :

استفاده از این محصول برای کم کردن میزان تعرق برای فرد , توسط پزشکان تایید شده است .این ماده ، بهتر است ۶ تا ۸ ساعت روی پوست بماند تا برای تعریق زیاد مفید واقع شود .این ماده را شبانه بر روی پوست خود بزنید .اگر غده تعریق فعال و منجر به خروج عرق شده باشد، انتشار یون‌های آلومینیوم در غده‌های عرق، غیرممکن است.اگر بیمار به‌ طور منظم زیر بغل خود را اصلاح می‌کند جهت کاهش سوزش در این ناحیه می شود .بهتر است ۲۴ تا ۴۸ ساعت بعد از اصلاح از کلراید آلومینیوم برای رفع تعریق زیاد استفاده نفرمایید . 
نام مواد شیمیاییحجمقیمت
آلومینیوم کلراید100 گرم