نمایش یک نتیجه

آلیزارین – جوهر روناس – Alizarin

650,000 تومان
آلیزارین که به نامهای جوهر روناس و دی‌ هیدروکسی‌ آنترا کینون نیز خوانده می شود دارای فرمول شیمیایی C14H8O4  و به وزن ملکولی 21/240 گرم بر مول و به رنگ سرخ می باشد .این ماده شیمیایی دارای رنگیزه ای طبیعی بوده که به صورت سنیتیک تولید می شود.

ویژگی های این ماده:

  1. از این ماده در صنایع رنگ رزی استفاده می شود.
  2. در مصر و در آسیای مرکزی استفاده از این رنگ که از ریشه روناس استخراج می‌شد کاربرد داشت.