نمایش یک نتیجه

سیکلو هگزیل آمین – Cyclohexylamine

680,000 تومان
سیکلو هگزیل آمین یک ترکیب شیمیایی با فرمول C6H13N  و بی رنگ میباشد.از نظر فیزیکی این ماده در آب قابل حل می باشد و بویی شبیه به ماهی دارد.

کاربرد سیکلوهگزیل آمین:

این ماده در سنتز بسیاری از ترکیبات عالی به عنوان ماده حد واسط مورد استفاده قرار میگیرد .در تولید ترکیبات سولفامید که به عنوان شتاب دهنده در جوش برقی کاربرد دارد.از دیگر موارد استفاده این محصول:
  1. استفاده در تصفیه آب و پساب
  2. به عنوان ماده اولیه  واسطه جهت تولید بسیاری از مواد شیمیایی مورد استفاده قرار می گیرد.
  3. به عنوان سیال فلز کاری و عامل بازدارنده خوردگی کاربرد دارد.
  4. کاربرد در صنعت چاپ
  5. برای تولید N-cyclohexyl sulfamate مورد استفاده قرار می گیرد.
  6. از این ماده برای تولید چسب PVC استفاده می شود.
نام ماده شیمیایی25gr50gr100gr250gr500gr
سیکلو هگزیل آمین