نمایش دادن همه 2 نتیجه

خرید آمونیوم دی کرومات قطران شیمی Ammonium dichromate

خرید آمونیوم دی کرومات قطران شیمی :

این ماده دارای فرمول شیمیایی NH4)2Cr2O7)  که از نوع یک جامد یونی غیر آلی می باشد .از دیگر مشخصات این ماده می توان به نامحلول بودن آن در استون و حلال پذیر در آب و الکل اشاره کرد .این ماده در دمای اتاق به صورت جامد پودری با رنگ نارنجی است.در صورت حرارت دادن آمونیوم دی کرومات به گاز نیتروژن، بخار آب و اکسید کروم تبدیل می شود. 
نام مواد شیمیاییحجمقیمت
آمونیوم دی کرومات500 گرم

آمونیوم دی کرومات قطران شیمی Ammonium dichromate

مشخصات آمونیوم دی کرومات قطران شیمی :

(Cr2O72-) آمونیوم دی‌کرومات یه عامل اکسنده می باشد و از نوع مواد سمی و سرطان‌زا محسوب می شود .مانند بیشتر ترکیب‌های یونی، در دمای معمولی جامد و دارای نقطه ذوب بالایی است .در حالت جامد این ماده به رنگ نارنجی و از نوع حلال در آب می باشد . دمای ذوب آن ۱۸۰ درجه سانتی گراد است . 
نام مواد شیمیاییحجمقیمت
آمونیوم دی کرومات250 گرم