نمایش یک نتیجه

آنالایزر Rapid Max N exceed کمپانی Elementar

بدون نیاز به آماده سازی نمونه منعطف در آنالیز نمونه های متفاوت بی رقیب در دقت و حساسیت بسیار بالا در آشکار سازی ورود نمونه به وسیله بوته های قابل استفاده مجدد مناسب برای کار 24 ساعته مورد استفاده در صنایع کشاورزی