نمایش یک نتیجه

آنالایزر Trace SN cube کمپانی Elementar

سری Trace جهت آنالیز عناصر سولفور و نیتروژن با دقت بسیار بالا طراحی شده است.در این طراحی از دتکتور UV-Fluorescence جهت آنالیز سولفور و از دتکتور Chemiluminescence جهت آنالیز نیتروژن استفاده شده است. بهترین حد تشخیص سولفور و یا نیتروژن حد تشخیص کمتر از 6ppb در سولفور و 10ppb در نیتروژن تزریق دقیق و بدون Septum نمونه های مایع وجود ماژول های انتخابی جهت آنالیز گاز و LPG تا 80 میکرولیتر تزریق نمونه در بعضی از مدل ها