نمایش دادن همه 2 نتیجه

آنالایزر Vario Micro Cube کمپانی Elementar

طراحی ویژه آنالایزر سری Vario کمپانی المنتار به گونه ایست که مورد استقبال فراوان در صنایع مختلف در زمینه آنالیز عنصری قرار گرفته است. این کمپانی با استفاده از تکنولوژی انحصاری پیشرفته Purge and trap توانسته است حتی نسبت های عنصری کربن به نیتروژن تا 7000:1را اندازه گیری نماید.

سری CHNSO

ین دستگاه در زمره تجهیزات آنالیز عنصری بوده و قابلیت اندازه گیری کربن، هیدروژن، نیتروژن و در مواردی گوگرد و اکسیژن را در نمونه های مایع و جامد دارا می باشد. لازم به ذکر است نمونه ها با قرار گرفتن در پوششی از جنس قلع در محفظه احتراق سوزانیده شده و گازهای حاصل از احتراق پس از عبور از واکنشگرها و جاذبهای موجود در لوله های احتراق و احیا از ترکیبات مزاحم پاک شوند. گاز حاوی نمونه و عاری از ترکیبات مزاحم برای جداسازی وارد ستون کروماتوگرافی شده و پس از آن برای اندازه گیری وارد آشکارساز TCD می شود. کروماتوگرافی در این دستگاه به روش پیشانی (Frontal chromatography) بوده و گازهای مورد استفاده در آن هلیم و اکسیژن می باشد.