نمایش یک نتیجه

آب شیرین کن (آنتی اسکالانت سیستم های R.O)

یک ماده انتی اسکالانت قلیایی و بسیار موثر برای جلوگیری از تشکیل رسوب و فولینگ در سیستم های اسمز معکوس(R.O) و نانوفیلتراسیون به کار می رود. کارآیی بسیار خوبی در جلوگیری از تشکیل رسوبات غیر آلی به ویژه کربنات ها، فسفات ها، سولفات ها، سیلیکا و آهن دارد. برای استعلام قیمت موجودی لطفا با ما تماس بگیرید.