نمایش یک نتیجه

حوله جاذب

حوله جاذب پوشش های ساخته شده از کاغذکرپ و یا نانوون اند که قادر به جذب اب و سایر مایعات تا چند برابر وزن خود می باشند.این محصول قابل استفاده بریا سینی ها و سبدهای مخصوص بزار است.