نمایش یک نتیجه

استند یووی

برای استریل کردن و ازبین بردن الودگی ها و میکروارگانیسمها،این دستگاه دارای ریموت کنترل و متحرک بوده و برای سطوح شیبدار نیز مناسب است همچنین درمدلهای۸تایی و۴ تایی-موجودمیباشد.برای استعلام موجودی و قیمت تماس بگیرید