نمایش یک نتیجه

کارتریج استپلر خطی-برشی

کارتریج استپلر خطی-برشی دستگاهی است که در جراحی ها برای قرار دادن گیره های منگنه ای بر روی پوست و