نمایش یک نتیجه

موم سفید – روغن نهنگ – spermaceti

780,000 تومان
موم سفید یا اسپرماستی یک ماده مومی است که در حفره‌ های سر نهنگ عنبر و با میزان کمتر در روغن سایر نهنگ‌ ها یافت می‌ شود.به این ماده روغن نهنگ عنبر و پی نهنگ عنبر هم گفته می‌شود.اسپرماستی در دمای بدن به صورت مایع و در دماهای پایین‌ تر به صورت کریستالی در می‌ آید.

روش تهیه این ماده:

مایع موجود در اندام اسپرماستی سر نهنگ‌ها برای به دست آوردن روغن اسپرم خام برداشته می‌ شود.سپس طی فرآیند سرمادهی موم اسپرماستی از این روغن تفکیک می‌ شود.در نهایت به صورت یک موم جامد کریستالی سفید در می‌ آید.به طور کلی طی فرآیند تبلور در دمای 6 درجه سانتی‌گراد و تحت تیمار با فشار و یک محلول قلیایی از روغن اسپرم حاصل می‌ گردد.

کاربرد موم سفید:

از این ماده در تولید شمع‌های با میزان فتومتریک استاندارددر تولید محصولات مختص پانسمان کاربرد دارد.به عنوان ماده تحریک‌ کننده دارویی به ویژه در پمادها مورد استفاده قرار می گیرد.اسپرماستی به طور عمده در تولید روغن‌ ها، کرم‌ های آرایشی، شمع‌ های مومی ظریف، پمادها و منسوجات استفاده می‌ شود.اخیراً به عنوان روان‌ کننده‌ های صنعتی مورد استفاده قرار گرفته است.
نام محصول50 گرم100 گرم250 گرم500 گرم
موم سفید