نمایش یک نتیجه

دستگاه سی تی اسکن IQon Spectral CT

دستگاه سی تی اسکن 256 اسلایس IQon اولین دستگاه سی تی اسکن اسپکترال دنیا می باشد که با معرفی تکنولوژی دتکتورهای اسپکترال، چشم انداز جدیدی را بروی علم تصویربرداری گشوده است. دتکتور اسپکترال قابلیت انجام تصویربرداری با طیف انرژی پیوسته را میسر می سازد. به این معنا که تنها در یک اسکن تصویر حاوی اطلاعات انرژی های متفاوت را در اختیار قرار میدهد. علاوه بر مشخصن نمودن محل آناتومی، این دستگاه قادر به مشخص کردن نوع آناتومی نیز هست، به این صورت که با توجه به امکانات کمی سازی موجود و اطلاعات دتکتور اسپکترال، نوع آناتومی را به صورت دقیق مشخص مینماید.