نمایش یک نتیجه

رسوب زدای مایع (دیسکلر)

این ماده ترکیبی اسیدی بوده که فاقد بازدارنده (inhibitor) می باشد برای شستشوی رزینها در واحدهای آبسازی مانند داروسازی به کار می رود. برای استعلام قیمت موجودی لطفا با ما تماس بگیرید.