نمایش دادن همه 5 نتیجه

اسید کلریدریک 32% نوترون – Hydrochloric acid

120,000 تومان
اخرین بروزرسانی قیمت این محصول تیره ماه سال 1402 می باشد.
بسته بندیگرید BP
1 لیتری شیشه120.000
2.5 لیتری شیشه***
1 لیتری پلاستیک120.000
2.5 لیتری پلاستیک222.000
5 لیتری پلاستیک342.000
10 لیتری پلاستیک588.000
20 لیتری پلاستیک1.020.000
برای اطلاع از قیمت و موجودی این محصول با شماره واتس اپ 09358544377 در ارتباط باشید .

اسیدکلریدریک 1نرمال نوترون – Hydrochloric acid

276,000 تومان
آخرین بروزرسانی قیمت این محصول مرداد ماه سال 1402 می باشد.
بسته بندیگرید Titrasol
1 لیتری شیشه***
2.5 لیتری شیشه***
1 لیتری پلاستیک276.000 تومان
2.5 لیتری پلاستیک***
5 لیتری پلاستیک***
10 لیتری پلاستیک***
20 لیتری پلاستیک***
برای اطلاع از قیمت و موجودی این محصول با شماره واتس اپ 09358544377 در ارتباط باشید .

اسیدکلریدریک نرمال 0.1 نوترون – Hydrochloric acid

276,000 تومان
آخرین بروزرسانی قیمت این محصول مرداد ماه سال 1402 می باشد.
بسته بندیگرید Titrasol
1 لیتری شیشه***
2.5 لیتری شیشه***
1 لیتری پلاستیک276.000 تومان
2.5 لیتری پلاستیک***
5 لیتری پلاستیک***
10 لیتری پلاستیک***
20 لیتری پلاستیک***
برای اطلاع از قیمت و موجودی این محصول با شماره واتس اپ 09358544377 در ارتباط باشید .

اسید کلریدریک 32% نوترون – Hydrochloric acid

114,000 تومان

آخرین بروزرسانی قیمت این محصول آذر  ماه سال 1402 می باشد.

بسته بندیگرید BP
1 لیتری شیشه114.000 تومان
2.5 لیتری شیشه***
1 لیتری پلاستیک114.000 تومان
2.5 لیتری پلاستیک222.000 تومان
5 لیتری پلاستیک342.000 تومان
10 لیتری پلاستیک588.000 تومان
20 لیتری پلاستیک1.020.000 تومان
برای اطلاع از قیمت و موجودی این محصول با شماره واتس اپ 09358544377 در ارتباط باشید .

اسید کلریدریک 37% نوترون – Hydrochloric acid

174,000 تومان

آخرین بروزرسانی قیمت این محصول آذر ماه سال 1402 می باشد.

بسته بندیگرید BPگرید Extra pure
1 لیتری شیشه174.000 تومان156.000
2.5 لیتری شیشه480.000 تومان480.000 تومان
1 لیتری پلاستیک174.000 تومان156.000
2.5 لیتری پلاستیک378.000354.000
5 لیتری پلاستیک624.000516.000
10 لیتری پلاستیک960.000744.000
20 لیتری پلاستیک1.500.000تومان1.320.000
برای اطلاع از قیمت و موجودی این محصول با شماره واتس اپ 09358544377 در ارتباط باشید .تمامی قیمت ها به تومان میباشد.