نمایش یک نتیجه

پروپیل پارابن – Propylparaben

480,000 تومان
پروپیل پارابن با فرمول شیمیایی C10H12O3 و جرم مولی 180.2  گرم بر مول, کریستالی بی رنگ یا پودر سفید یا