نمایش یک نتیجه

اپلایر جراحی باز هوریزون EVC121

همراه کلیپس ها، وسیله جایگذاری آنها – اپلایر جهت بستن آتروماتیک عروق توسط کلیپس ها نیز عرضه می گردد.