نمایش یک نتیجه

برومو کرزول بنفش – Bromocresol

1,320,000 تومان
برومو کرزول بنفش یک ترکیب شیمیایی است که دارای فرمول C21H16Br2O5S  و جرم مولی 22.450 گرم مول می باشد.

کاربرد این ماده:

  • بنفش بروموکروزول در آزمایشگاه های پزشکی برای اندازه گیری آلبومین مورد استفاده قرار می گیرد.
  • استفاده از BCP در این برنامه ممکن است در مقایسه با روش های قدیمی تر با استفاده از برموکروزول سبز مزیت خاصی داشته باشد
  • در میکروبیولوژی ، از آن برای رنگ آمیزی سلول های مرده بر اساس اسیدیته آنها و برای جداسازی و سنجش باکتری های اسید لاکتیک استفاده می‌ شود
  • در پردازش عکاسی ، می توان از آن به عنوان افزودنی در حمام های متوقف اسید استفاده کرد تا نشان دهد که حمام به pH خنثی رسیده و نیاز به تعویض دارد.
  • مواد جامد شیر بنفش Bromocresol گلوکز آگار به عنوان واسطه ای برای تمایز درماتوفیت ها از باکتری ها و ارگانیسم های دیگر در موارد قارچی کرم حلقه ای (T. verrucosum) در گاو و حیوانات دیگر استفاده می‌ شود.