نمایش یک نتیجه

سنسور فلزی ترمومتر مایعات دیجیتال طرح هانا 40 سانتی

490,000 تومان

به دلیل نوسانات قیمت، لطفا قیمت نهایی چک شود.

     دما از پارامترهای بسیار مهم در پروسه های صنعتی است . در حقیقت کمتر پروسه کنترلی بدون کنترل دما میتوان در نظر گرفت . این پارامتر معمولا در ایران با مقیاس درجه سانتیگراد اندازه گیری میگردد . و با توجه به رنج دمائی و نوع کاربرد از روشهای گوناگونی برای اندازه گیری آن استفاده میگردد.