نمایش یک نتیجه

دوش و چشم شوی اضطراری

عملکرد شیر کنترل:

شیر باید طراحی شود به طوری که بدون نیاز به استفاده از دستان اپراتور جریان آب باقی می ماند و تا زمانی که عمدا خاموش شود، فعال می ماند. فعال سازی شیر باید ساده باشد که در کمتر از یک  ثانیه خاموش و روشن شود.

دوش و چشم شوی اضطراری و کارایی ان :

سرعت آب باید به طور همزمان و بدون آسیب رساندن به هر دو چشم باشد.کاربر. نازل ها باید از آلاینده های هوا محافظت شوند.تجهیزات باید قادر به تحویل باشند نه کمتر از 1.5 لیتر در دقیقه (0.4 گرم در ساعت) به مدت 15 دقیقه.