نمایش یک نتیجه

آمونیوم کلراید MERCK

آمونیوم کلرید که به نام نِشادُر یا کلرو آمونیوم نیز خوانده می شود, با فرمول شیمیایی NH4Cl , یک ترکیب غیر آلی و بصورت نمک سفید بلوری با قابلیت بالای حل شدن در آب می باشد که فرم طبیعی و معدنی آن سال آمونیاک نام دارد. نوع معدنی آن از برخی آتشفشان‌ها بدست می ‌آید.