نمایش یک نتیجه

کلرید کبالت – Cobalt chloride

1,200,000 تومان
کلرید کبالت یک ترکیب شیمیایی با فرمول CoClمی باشد که رایج ترین شکل آن نوع 6 آبه است.کبالت کلرید هیدراته از واکنش هیدروکسید کبالت یا کربنات کبالت با اسید هیدروکلریک تهیه می شود.

ویژگی های این ماده:

  • این ماده فاقد بو است و در آب, اتانول، پیریدین و گلیسرول محلول می باشد.
  • کلرید کبالت 2 آبه بنفش و 6 آبه آن صورتی است. در حالیکه فرم بی آب آن آبی رنگ است.

کاربرد کلرید کبالت:

  • از این ماده در جوهرهای نامرئی استفاده می شود.
  • در آزمایشگاه کبالت کلرید را بعنوان یک پیش ماده برای سایر ترکیبات کبالت استفاده می کنند.
  • ازاین محصول در خشک کن ها بعنوان اندیکاتور برای آب می توان استفاده نمود.
  • CoCl2 در سنتزهای آلی و آبکاری اشیا با فلز کبالت کاربرد دارد.
 
نام ماده شیمیایی25gr50gr100gr250gr500gr
کلرید کبالت