نمایش یک نتیجه

بومه شیر ( لاکتودانسیتومتر ) 4-0

150,000 تومان

به دلیل نوسانات قیمت، لطفا قیمت نهایی چک شود.

    وزن مخصوص یا دانسیته شیر وزن یک لیتر شیر بر حسب کیلوگرم یا وزن یک میلی لیتر شیر بر حسب گرم در دمای ۱۵ درجه سانتي گراد است.بومه شیر (لاکتودانسیمتر) استوانه ای شیشه ایست که قسمت تحتانی آن آمپولی است و پر از دانه های جیوه و مس میباشد.انتهای دیگر آن مدرج بوده و معمولا درجه بندی آن از ۴۰ ـ ۱۵ میباشد.در لاکتودانسیمتر نیز مانند پیکنومتر دما نکته ی حائز اهمیت است.