نمایش دادن همه 7 نتیجه

لنز چشمی میکروسکوپ تک چشمی K6 – چین

1,500,000 تومان

به دليل نوسانات قيمت، لطفا قيمت نهايي چک شود

لنز چشمی میکروسکوپ 6X – چین

1,500,000 تومان
لنزهای میکروسکوپی به دو دسته شیئی و چشمی تقسیم می شوند: لنز میکروسکوپ شیئی،  عدسی ای است که در انتهای

لنز چشمی میکروسکوپ WF20X – آلمان

1,500,000 تومان
لنزهای میکروسکوپی به دو دسته شیئی و چشمی تقسیم می شوند: لنز میکروسکوپ شیئی،  عدسی ای است که در انتهای

لنز چشمی میکروسکوپ دو چشمی 12.5X – چین

1,500,000 تومان
لنزهای میکروسکوپی به دو دسته شیئی و چشمی تقسیم می شوند: لنز میکروسکوپ شیئی،  عدسی ای است که در انتهای

لنز چشمی میکروسکوپ یک چشمی φ23.2-φ30mm – تایوان

1,500,000 تومان
لنزهای میکروسکوپی به دو دسته شیئی و چشمی تقسیم می شوند: لنز میکروسکوپ شیئی،  عدسی ای است که در انتهای

لنز چشمی میکروسکوپ 8X/23 – آلمان

1,500,000 تومان

به دليل نوسانات قيمت، لطفا قيمت نهايي چک شود

لنز چشمی میکروسکوپ تک چشمی آموزشی 12X – چین

1,500,000 تومان
لنزهای میکروسکوپی به دو دسته شیئی و چشمی تقسیم می شوند: لنز میکروسکوپ شیئی،  عدسی ای است که در انتهای