نمایش یک نتیجه

خرید لیتیم – فلز قطران شیمی Lithium

فی لیتیم - فلز :

این ماده سبک ترین فلز و کم چگالی ترین عنصر جامد در شرایط محیطی استاندارد می باشد .از دیگر مشخصات این محصول می توان به بسیار واکنش پذیر بودن و آتشگیر بودن اشاره کرد . به همین بهتر است این ماده را زیر روغن صنعتی و یا نفت نگهداری نمایید .بر اثر واکنش پذیری سریع این ماده , در مدت زمان کوتاهی پس از مجاورت با رطوبت هوا واکنش و به رنگ نقره ای در میاید .
نام ماده شیمیاییحجمقیمت - تومان
لیتیم5 گرم