نمایش یک نتیجه

ماموگرافی دیجیتال با دوز پایین MicroDose SI

ماموگرافی MicroDose SI با ارسال دوز پایین اشعه ایکس، امکان تهیه تصاویر با کیفیت را طی یک فرآیند non-invasive و تنها در یک مرحله تصویربرداری، فراهم کرده است. استفاده از این دستگاه ماموگرافی بسیار آسان و راحت بوده و می‌توان از آن به عنوان یک پلت فورم پیشرفته برای کاربردهایی مانند توموسنتز استفاده کرد.