نمایش یک نتیجه

بوتیل آمین MERCK

یک آمین آلیفاتیک اولیه است که مایع بی رنگ بوده و در هوا ،به رنگ زرد در می اید.