نمایش دادن همه 2 نتیجه

رول استریل پلیسه دار

وجود پلیسه منجر به سهولت قرارگیری ابزار آلات حجیم داخل بسته می شود.

نانوون

نانوون پوششی برای بسته بندی می باشدکه 50 % از مواد سلولزی، 20 % ازرشته هایی از رزین و 30 % پلیمر تشکیل شده است.