نمایش یک نتیجه

کاغذ استات سلولز 50 عددی غیر استریل قطر 0.45 – محصول تایوان

 کاغذهای صافی جهت جداسازی فازهای جامد از مایع و در برخی از موارد جداسازی فاز جامد از گاز کاربرد دارند.. کاغذهای صافی در انواع مختلفی از لحاظ قطر منافذ و سرعت عبور طبقه بندی شده اند.