نمایش دادن همه 2 نتیجه

نانوون

نانوون پوششی برای بسته بندی می باشدکه 50 % از مواد سلولزی، 20 % ازرشته هایی از رزین و 30 % پلیمر تشکیل شده است.

رول استریل پیله دار

تنها تفاوت این مدل با رول استریل ساده در وجود پیله در طراحی خاص آن جهت قرار دادن ابزارهای جراحی بزرگ می باشد.