نمایش یک نتیجه

رول استریل پلیسه دار

وجود پلیسه منجر به سهولت قرارگیری ابزار آلات حجیم داخل بسته می شود.