نمایش یک نتیجه

نانوون

نانوون پوششی برای بسته بندی می باشدکه 50 % از مواد سلولزی، 20 % ازرشته هایی از رزین و 30 % پلیمر تشکیل شده است.