نمایش دادن همه 3 نتیجه

Fitmate GS سیستم کالریمتری غیر مستقیم با Canopy

به همراه Canopy hood - به سادگی نیازهای انرژی بیمار را مانیتور می کند. - بر پایه تکنیک Gold Standard اعتبارسنجی شده است. - مناسب برای افراد 25 کیلوگرم به بالا.

سیستم کالری متری Quark RMR ICU

اندازه گیری توسط فلومتر یک بار مصرف - اندازه گیری اجزای متابولیسم - نیاز به حداقل استریلیزاسیون - مناسب برای بیماران بالای 15 کیلوگرم

سیستم کالری متری QUARK RMR

استاندارد جدید برای انرژی مصرفی در حالت استراحت .اندازه گیری REE نفس به نفس با ماسک - کیت مخصوص برای بیمارانی که نیاز به کمک مکانیکی دارند (اختیاری) - مناسب برای افراد 15 کیلوگرم به بالا