نمایش یک نتیجه

لیتیم سولفات یک آبه – monohydrate Lithium sulfate

2,500,000 تومان
لیتیم سولفات یک آبه یک ترکیب شیمیایی با فرمول مولکولی Li2SO4 می باشد.این ترکیب در شرایط استاندارد دما و فشار سبک ترین فلز و کم چگالی ترین عنصر جامد است.از نظر شکل ظاهری این ماده یک نمک غیر آلی سفید رنگ است.این ماده کاربرد های پزشکی فراوانی دارد, که برای مثال در درمان بیماری دو قطبی مورد اتفاده قرار می گیرد.

کاربرد این ماده:

  • لیتیم کلرید و لیتیم برمید، به شدت رطوبت را جذب می‌کنند، لذا در خشک کننده‌ها به کرات کاربرد دارند.
  • استارات لیتیم، یک ماده لیزکننده کلی در دمای بالا و برای تمامی مقاصد به شمار می‌رود.
  • لیتیم، عاملی آلیاژ ساز است که در تولید ترکیبات آلی مورد استفاده قرار گرفته، نیز دارای کاربردهای اتمی می‌ باشد.
نام محصول250gr500gr1000gr2000gr
لیتیم سولفات یک آبه